Innergètic

Làtex innergetic de 18 cm. de suport amb 7 zones diferencials. Distribució uniforme de la pressió i regulació òptima de la temperatura. Molt elàstic i ferm que facilita un descans renovador. Funda amb farcit de cotó.

Làtex 100% innergetic. Làtex d´estructura cel.lular oberta i d´alta densitat amb 7 zones diferencials de www.dimaflex.com.